Hlad vo svete   vs    plytvanie potravinami,
a budúcnosť našej planéty.

I. HLAD VO SVETE

"CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES..." sú slová hlavnej modlitby kresťanského sveta. Strach z hladu sprevádzal tisíce geneŕacií našich predkov. LEN NIEKOĽKO POSLEDNÝCH GENERÁCIÍ EUROPÁNOV NEHLADUJE. Ale to sa môže v nasledujúcich desaťročiach zmeniť.

  1. NA SVETE HLADUJE ZHRUBA JEDNA MILIARDA ĽUDÍ. KAŽDÝ DEŇ ZOMRIE OD HLADU 30000 ĽUDÍ, Z TOHO VYŠE POLOVICA DETÍ! KAŽDÉ 5. DIEŤA JE PODVYŽIVENÉ A TRPÍ NÁSLEDKAMI.

  2. PODĽA OSN SKONČÍ KAŽDOROČNE V KONTAJNEROCH 1,3 MILIARDY TON POTRAVÍN, ČO JE TRETINA VYROBENÉHO JEDLA. TOTO MNOŽSTVO JEDLA BY NASÝTILO VŠETKÝCH HLADUJÚCICH ĽUDÍ SVETA TROJNÁSOBNE.

  3. MESAČNE NÁKLADY NA JEDLO TVORIA 10 - 20 % Z CELKOVÝCH VÝDAVKOV DOMÁCNOSTI.

  4. V ROKU 2019 JEDNA SLOVENSKÁ DOMÁCNOSŤ VYHODILA PRIEMERNE 180 kg JEDLA.

  5. VYHODENÉ JEDLO V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ NA KŔMENIE ZVIERAT. JE ODVÁŽANÉ DO SPALOVNE... ZA POPLATOK!


II. STRAVOVANIE A ZDRAVIE

Strava je základným faktorom podmieňujúci zdravie.

 

Výžive sa ľudstvo začalo venovať už pred stáročiami. Napr. Sumérska tabuľa pochádzajúca z roku 1900 p.n.l. obsahuje záznam stravy školského chlapca.

REBRÍČEK NAJZDRAVŠÍCH KRAJÍN SVETA 2019. Zohľadňuje zdravotnícke riziká, počet fajčiarov, počet ľudí s nadváhou, s vysokým krvným tlakom, dostupnosť pitnej vody, priemernú dĺžku života a príčiny úmrtia, kvalitu zdravotníctva, športové vyžitie, typ stravy.


III. ŠKOLSKÝ ZÁKON

Školský zákon, paragraf 140: Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva.

 

Školský zákon, paragraf 4: Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu alebo žiakovi a)Získať vzdelanie podľa tohto zákona... j) Naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty.


IV. ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Nežijeme preto, aby sme jedli. Jeme preto, aby sme žili...

Link na školskú jedálňu

Link na školský zákon

Aktualizované 13.12.2021